Kontaktní  specialista
Dotek a slovo 

Věnuji soustředěnou pozornost Vašemu tělu i příběhu Vašeho života

Číst dále

Poslední články blogu...

Záznam téměř tříhodinového rozhovoru se mnou v rámci Duší čaje v pražské čajovně Šamanka v prosinci 2017.

Jsem dech
který tančí
a nedovolím žádnému protivenství vstoupit do tohoto prostoru