První píseň Zafovi                    

25.10.2016

Zpívám píseň svému miláčkovi
Pečlivě volím každý tón, každé slovo
Aby co nejpřesněji vyjádřilo, co cítím,
Když je mi nablízku

Tančím pro jeho radost
Vášnivě a hebce
Vábím jej a svádím

A on naslouchá
Dívá se na mne
A usmívá se spokojeně
Oči má dokořán
A nespouští je ze mne

Dojímá mne když vnímám
Jak je nadšený tím
že mne vidí šťastnou

Dávám mu najevo svou lásku a podporu
Úctu k jeho moudrosti a síle
Obdiv k jeho nádherné jedinečnosti
A k velkoleposti jeho činů

Toužím jej obtékat jako živá voda
Hojit jeho rány a slabiny
Hýčkat jeho tělo
Udržovat plamen jeho ducha

Dávat mu najevo ryzost své lásky
Nechat jej pronikat mým tělem
A otevírat proudem svého srdce to jeho

Jen díky jeho pečlivé ochraně
Se kterou mne a nás oba střeží
Díky jeho pozornosti a péči
Pevnosti slov a činů
Jsem uvěřila v sebe, ve svou sílu
Mohla jsem naplno pocítit své ženství, své lůno
A začít vytvářet to nejúchvatnější
Čeho jsem schopna

Jak mne to činí šťastnou
Vidět jej se usmívat
Mazlit se se mnou naším časem
a těšit se z toho
Co se díky nám oběma rodí za kouzla