Cesta ženy jako tanec vnitřní a vnější autonomie

15.05.2018


Drazí přátelé,
srdečně Vás zveme na setkání s Vladimírou Šubertovou. Ve své přednášce Cesta ženy jako tanec vnitřní a vnější autonomie nám prostřednictvím své praxe kontaktního specialisty zprostředkuje náhled do ženské duše a poskytne vzácnou radu v úsilí o nalezení zdravého vztahu k vlastní autonomii. V přednášce se tak pokusí poukázat na to, že teprve až s rozvojem zdravé autonomie může člověk přinášet prospěch širšímu společenství.
Vladimíra Šubertová dlouhodobě spolupracuje s Pjérem la Šé´zem a je spoluautorkou jedné z jeho posledních knih.


Dále je kontaktní specialista usilující o integraci práce s tělem a myslí jako celku. Zaměřuje se na vědomí kontakt - verbální i neverbální - jeho léčivou sílu.Trénuje koncentraci a pozornost v procesu autonomního myšlení a jednání. Snaží se podporovat mentální i fyzickou pružnost jako nástroj života.
Celoživotně studuje i různé alternativní, šamanské, sebeobjevné, svěží a nadoborové techniky nejrůznějšího druhu, které posouvají pohodlné a stereotypní hranice prožívání a užívání sebe samého a rozšiřují tak vědomí.... jeho pružnost a koncentraci. Autenticitu. Ve své dvacetileté praxi učí profesionály i laiky různým haptickým dovednostem, využívám myofasciální masérské techniky a psychosomatický konktext.


Jako průvodce se orientuje na člověka v krizi, zvláště psychospirituální krizi, hledajícího smysl svého života... sílu, hloubku, uvolnění a radost v jeho hře. Podporuje spojení a propojení, autonomii a využití vlastní kreativity ve všech rovinách vědomí, které jsou lidé ochotni a schopni kontaktovat.
.........................................................................................................................

Mail, na který zašlete informace k platbě: anima.mundi.plzen@gmail.com
Cena vstupenky v předprodeji: 100,-
............................................................................................................
Vstupné na místě: 150,-
Vstupné v předprodeji: 100,-