Druhá píseň Zafovi

28.10.2016

Vykoupu Tě ve své pozornosti
Řekls , když ses objevil

Viděla jsem, jak pomalu
smýváš prach a špínu
Z mých vrásek a jizev
A hladíš je trpělivě
Svými laskavým prsty
Zvolna
Soustředěně
Až do úplného vyhlazení

Vykoupu Tě ve své pozornosti
A koupals mne od té doby
Celé věky až dodnes

Se špinavou vodou
Odtékaly i mé slzy

Vykoupu Tě ve své pozornosti
Říkáš celý
Kdykoliv se objevíš
A křtíš každý můj nádech a výdech
Ve jménu své lásky
A moje oči se poté tak třpytí
Že koupou vše, kam dohlédnu