Rituál tančícího dechu

07.09.2017

      ...extatická taneční katarze, chcete-li...

Provázejí zkušení průvodci, pracující s technikami transu mnoho let

Intenzivní práce s dechem, podpora uvolnění emočních bloků pomocí konkrétního úvodního dechového "cvičení " ( inspirováno prací s dechem Wima Hofa a dalšími dechovými technikami)

Tanec a pohyb, spontánně rozvíjený v časoprostoru s živou hudbou a rytmem v souladu s opravdovými hudebními mistry a taneční divoškou, kteří vás budou podporovat ve vaší pohybové uvolněnosti a autentičnosti

Cílem je PLNÝ KONTAKT se svým tělem, svou živou hravou duší, která je uvolněná, koncentrovaná a v POHYBU ... PROTÉKÁ, kam se jí zlíbí a uvolňuje tuhá místa v těle tím, že je používá ...

Podpora kreativity a spontánnosti. Živého žitého teď. Vše je v pořádku.

DECH TANČÍ A JÁ S NÍM....

Je samozřejmě vpořádku jen naslouchat a neúčastnit se žádného křepčení a hýbání.. :-)

Autorským rituálem provází Vladimíra Šubertová

Hudba:  Rytmy Země (Daniel a Michaela Plecháčkovi)

                                                                   ... Těšíme se na Vás, na nás...

KDE:   Muzikohraní, Tovární 7 (budova FitFun), Ostrava - Mar. Hory

PRAVIDELNĚ i NEPRAVIDELNĚ v Ostravě i na jiných místech (lze domluvit, dojedeme...)

INFO tel. 731 044 955, MUZIKOHRANÍ, vladka.sub@centrum.cz

S SEBOU: tělo, pohodlné oblečení na něm, ručník na stěr potu, vodu

Tančící dech

Jsem dech
který tančí
a nedovolím žádnému protivenství vstoupit do tohoto prostoru

Jsem tančící dech
a žádná protivenství neopustí koráb mého ducha

Dech je síla spojení
vylaďuje harmonii prostoru
a Zvuk Síly roztřásá kódy těla
které jimi tančí

Jsem tančící dech
Zrodila jsem se z šumění větru ve vodě
a to, po čem mé srdce touží
zpívám hrou dechu uvnitř těl tohoto světa

Jsem síla
která dýchá
a pečlivě vytvářím čas
který miluji