Třetí píseň Zafovi

28.10.2016

Ani zdaleka jsi nebyl
Jediný muž
Který se mne kdy dotýkal
A snad právě proto
Jsem mohla pocítit ten rozdíl
Mezi ostatními muži a Tebou

Když se mne dotýkáš
Nikam
Ale vůbec nikam nespěcháš
Jsi
Tak jako jsi se sebou
Tak jsi se mnou
A Tvoje tělo Tě následuje
A já následuji Tebe

Když se mne dotýkáš
Jsi se mnou
A pozýváš dlaněmi mou kůži
A vše, co je pod ní
Do víru blaženosti

Nikam nespěcháš
A vychutnáváš si, co se s námi děje
A já Tě následuji
Oddaně a šťastně
Následuji každý Tvůj dotek
A násobím jej svým vrnícím tělem
Zpátky k Tobě

Když se mne dotýkáš
Tancem svého silného těla
Opíráš se o chuť mého potěšení
A necháváš se jím vést

Zahrnuješ mne hloubkou své úcty
Kterou prokazuješ svému Teď

Když se mne dotýkáš
Dotýkám se já Tebe
Dotýkáš se sebe přese mne
A já se dotýkám sebe přes Tebe

Zbožňuji chuť našeho času
A potěšení z mého života
Se stává mým domovem

Když se mne dotýkáš
Je pro Tebe tak samozřejmé
Naslouchat mému tělu
Jako mojí duši
A otevírat mne i mou důvěru

Jsi jediný muž
Který si přeje
Abych pochopila a žila
Své vlastní potěšení
Jako svůj domov
Ve kterém se rodí každý můj nádech
Každá moje myšlenka
Každý dotek, chuť, vůně a pohled

S mým rozkvétajícím domovem
Rozkvétá i ten náš společný
Chráním ho a hýčkám
Pro nás oba
Je to nejcennější majetek
Co mám
A největší potěšení je
Že se do něj stále a stále vracíš

Když se Tě dotýkám
Dávám teprve život
Slovům a pocitům
Které v sobě k Tobě chovám
Mé sny mají možnost
Podepsat se na Tvém těle
A proměnit jej
Tak jako Ty měníš to moje

Když se mne dotýkáš
Svou celou Přítomností
Mění se vše co jsem
Už jen tím
Že jsi